Připojení


Pro zájemce o připojení – co Vás to bude stát a co je potřeba udělat


Pokud chcete využívat sítě Ústí.Net, je třeba se stát členem Ústí.Net o.s. a platit měsíční členský příspěvek.


Ústí.Net o.s. není jen připojení k síti – spolupracujeme s UnArt v oblasti kultury – o akcích více na www. unart .cz


Měsíční členský příspěvek: 250,–


Rychlost připojení (download/upload): až 100Mbit/ až 100Mbit


Sdružení nakupuje společnou konektivitu, která je rovnoměrně dělena mezi členy. V případě volné linky je maximální rychlost limitována pouze kapacitou od člena k internetové bráně.


Vstupní členský příspěvek: 0 Kč.

Orientační cena za zřízení pro 5GHz (zahrnuje vstupní příspěvek, rádiovou jednotku, anténu, kabel, svod k 1PC): cca 1500 – 2000,–

Pokud je potřeba bezdrátové pokrytí po domě, doporučíme Vám bezdrátový router pro vaši situaci. Sdružení tato zařízení neprodává, prodej zajišťuje společnost HovNet-SERVIS s.r.o.

Pokud máte stávající zařízení pro připojení k síti pro pásmo 2,4 GHz, je možnost získat nové za zvýhodněných podmínek. Pro více informací kontaktujte Radu.

Pro připojení do sítě je možno použít i vaše vlastní wifi zařízení (rádi to s Vámi zkonzultujeme), ceny zde uvedené jsou orientační, zařízení se stává vaším majetkem.

Instalace se provádí za účasti Radou stanoveného člena a zájemce o připojení k síti Ústí.Net.

Pravidelné platby

Využívání sítě Ústi.Net je podmíněno uhrazením měsíčního členského příspěvku. Výši příspěvku stanovuje Valná hromada. Pro aktuální rok je výše příspěvku stanovena na 250,–Kč. Měsíční příspěvek se platí bezhotovostním platební stykem do 31. dne v měsíci.

Platební styk

Platbu lze provést bezhotovostně převodem z účtu nebo hotově ve smluveném termínu na adrese sdružení.

Číslo účtu sdružení je 2200070045/2010 (FIO Banka).

Sankce

Kontrola měsíční platby je prováděna 1.den v měsíci. To je následující den po splatnosti. V případě neuhrazení členského příspěvku bude příslušnému členovi zamezen přístup do sítě (ostatní členská práva a povinnosti zůstávají zachovány) a to až do zaplacení celé dlužné částky. Identifikátor pro kontrolu platby je opět číslo člena.

Výdaje sdružení

Investice

O investicích sdružení rozhoduje Rada. Při investicích bere v potaz prospěšnost dané investice a postupuje v souladu s cíly sdružení Usti.Net.

Provozní náklady

Režijní náklady sdružení jsou platba konektivity, platba za odběr elektřiny, platba za pronájmy, telefon. O platbách za režijní náklady sdružení rozhoduje Rada.

Sdružení nehospodaří za účelem dosažení zisku. Veškeré finanční prostředky musí být použity pro další rozvoj a činnost sdružení Usti.Net.

Finanční rezervy

Rada sdružení se snaží hospodařit se svěřenými financemi tak, aby vznikl rezervní fond, který by sloužil k překonání neočekávaných situací. Fond může být veden např. jako termínovaný vklad.