Členství


Pro zájemce o připojeník naší komunitě


Pokud chcete se chcete stát aktivním členem, je třeba být členem sdružení. Členství není internetu, členství je o podílení se na výstavbě naší sítě, učení se nových věcí. A občas je to taky dřina.

Ústí.Net o.s. není jen připojení k síti, jsme součástí komunitního projektu UnArt

Měsíční členský příspěvek: 250,–


Rychlost připojení (download/upload): jaké si to uděláme, takové to je. Bez garance


Sdružení nakupuje společnou konektivitu, která je rovnoměrně dělena mezi členy. V případě volné linky je maximální rychlost limitována pouze kapacitou od člena k internetové bráně.


Vstupní členský příspěvek: 1500 Kč.

Pravidelné platby

Aktivní členství ve sdružení a Využívání sítě Ústi.Net je podmíněno uhrazením měsíčního členského příspěvku. Výši příspěvku stanovuje Valná hromada. Pro aktuální rok je výše příspěvku stanovena na 250,–Kč. Měsíční příspěvek se platí bezhotovostním platební stykem do 31. dne v měsíci.

Platební styk

Platbu lze provést bezhotovostně převodem z účtu nebo hotově ve smluveném termínu na adrese sdružení.

Číslo účtu sdružení je 2200070045/2010 (FIO Banka).

Sankce

Kontrola měsíční platby je prováděna 1.den v měsíci. To je následující den po splatnosti. Identifikátor pro kontrolu platby je opět číslo člena.

Výdaje sdružení

Investice

O investicích sdružení rozhoduje Rada. Při investicích bere v potaz prospěšnost dané investice a postupuje v souladu s cíly sdružení Usti.Net.

Provozní náklady

Režijní náklady sdružení jsou platba konektivity, platba za odběr elektřiny, platba za pronájmy, telefon. O platbách za režijní náklady sdružení rozhoduje Rada.

Sdružení nehospodaří za účelem dosažení zisku. Veškeré finanční prostředky musí být použity pro další rozvoj a činnost sdružení Usti.Net.

Finanční rezervy

Rada sdružení se snaží hospodařit se svěřenými financemi tak, aby vznikl rezervní fond, který by sloužil k překonání neočekávaných situací. Fond může být veden např. jako termínovaný vklad.